image 2018 12 4 11 40 2 387 b8m

در این برنامه که به مناسبت هفته تکریم افراد دارای معلولیت صورت گرفت، به خانواده‌ی نیازمند تحت پوشش یک دستگاه بخاری گازی اهدا شد و مهندس نوری‌زاده(بخشدار مرکزی) نیز قول مساعدت به خانواده‌های تحت پوشش را داد.