image 2018 12 4 11 39 59 506 xOQ

به مناسبت هفته تکریم افراد دارای معلولیت، مسابقات دارت مراکز توانبخشی در خانه دارت شهرستان برگزار و از رتبه های برتر تقدیر بعمل آمد.