724922417795115712520620711813183864213

اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی در نظر دارد به منظور واگذاری بخشی از تصدی گری حوزه های تخصصی خود، مطابق قوانین نسبت به صدور مجوز تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی تحت نظارت سازمان بهزیستی در برخی شهرستانهای فاقد کلینیک مددکاری اجتماعی اقدام نماید.لذا از تمامی متقاضیان واجد شرایط در شهرستان طبس دعوت به عمل می آید تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 28اسفند 97 به اداره بهزیستی شهرستان طبس بخش مراکز غیر دولتی ارایه نمایند.

ضمنا تحصیلات موسس کلینیک، باید مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مددکاری اجتماعی یا خدمات اجتماعی باشد.