در ششمین روز از هفته بهزیستی حسینی، ریاست بهزیستی شهرستان و دکتر حیدری مسئول دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی با خانواده دارای دو عضو معلول دیدار و گفتگو کردند.