به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان طبس  حسینی رئیس بهزیستی شهرستان با مهندس سجادی معاون مدیرکل و رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار که با همراهی کارشناس مسکن بهزیستی شهرستان انجام شد وضعیت واگذاری زمین به خانواده های دو عضو معلول شهری بررسی و همچنیندر خصوص نحوه همکاری های بین بخشی درخصوص اخذ استعلامات فرم "ج" و شرایط واگذاری زمین به متقاضیان بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در این دیدار معاون مدیرکل و رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان در جهت واگذاری زمین به 33 خانواده دارای دو عضو معلول شهری (جدید شناسایی شده) نیز قول مساعد داد.