به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان طبس در راستای کمک به تسریع احداث مسکن دومعلولی شهری طبس ، آقای اسلامی نماینده "شرکت اسکان ایران" زیر نظر بنیاد علوی استان خراسان جنوبی، ضمن دیدار با ریاست بهزیستی شهرستان و بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی مسکن دو معلولی شهری طبس، از 9 واحد در دست احداث توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان بازدید بعمل آورد.