به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان طبس روز گذشته و همزمان با ایام گرامیداشت خانواده و تکریم بازنشستگان، با حضور ریاست و مسئول امور بانوان و خانواده اداره بهزیستی شهرستان، از زحمات 30 ساله ی سه تن از بازنشستگان بهزیستی شهرستان تقدیر بعمل آمد.