به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان طبس صبح امروز شنبه مورخ ۶ فروردین ماه و در اولین روز کاری سال 1401ریاست بهزیستی شهرستان با همراهی مسئولین واحد های امور توانبخشی و امور اجتماعی با حضور در مرکز شبانه روزی سالمندان نیکان ضمن تبریک سال نو و آرزوی سالی سرشار از موفقیت و تندرستی، بر لزوم ارائه خدمت با کیفیت و به موقع به سالمندان مقیم تاکید کرد.

در ادامه ریاست بهزیستی شهرستان با همراهی کارشناسان تخصصی با حضور در مراکز مثبت زندگی شهر طبس ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی همراه با موفقیت در سال جدید و تشکر از زحمات مددکاران این مراکز در سال گذشته، به اهمیت کار مضاعف اشاره و از مددکاران مراکز مثبت زندگی خواست تا در سال 1401با برنامه ریزی مدون نسبت به پیگیری مستمر وضعیت مددجویان اقدام و مشکلات افراد تحت پوشش را شناسایی نموده و در جهت حل آنها با راهکارهای موثر، برنامه ریزی نمایند.

حسینی همچنین از برگزاری جلسه ای با حضور مددکاران مراکز مثبت زندگی شهرستان جهت هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص رفع چالش‌ها و موانع موجود و تقویت نقاط قوت در آینده نزدیک خبر داد.